महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा: MHT-CET 2020 मुदतवाढ


परीक्षेचे नाव: महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट एमएचटी-सीईटी 2020

अभ्यासक्रम:

अ.क्र. अभ्यासक्रम
1 तांत्रिक शिक्षण अभ्यासक्रम [B.E/B.Tech/B.Pharmacy/Pharm.D]
2 कृषी अभ्यासक्रम
3 मत्स्यव्यवसाय विज्ञान / दुग्धशाळा तंत्रज्ञान [Fisheries Science/Dairy Technology courses]

शैक्षणिक पात्रता: 12 वी (विज्ञान) परीक्षेत उत्तीर्ण / हजर असणारे सर्व उमेदवार म्हणजे एचएससी / 12 वी ची परीक्षा किंवा समकक्ष परीक्षा आणि भारतीय राष्ट्रीयत्व असणारे एमएचटी-सीईटी 2020 साठी पात्र ठरतील.

फी: सामान्य: 800 / - एससी, एसटी, व्हीजे / डीटी-एनटी (ए), एनटी (बी), एनटी (एनटी), एनटी (डी), ओबीसी, एसबीसी, पीडब्ल्यूडी / ईडब्ल्यूएस: 600 / -

परीक्षेची तारीख: 4,6,7,8,9,10,13,14,28,29,30,31 जुलै आणि 3,4,5 ऑगस्ट 2020

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीखः  01 जून 2020

अधिकृत वेबसाइट: पहा

सूचना: पहा

ऑनलाईन अर्ज: ऑनलाईन अर्ज करा
Name of Examination: Maharashtra Common Entrance Test MHT-CET 2020

Name of Course:

Sr. No. Course
1 Technical Education Courses – B.E/B.Tech/B.Pharmacy/Pharm.D
2 Agriculture Courses
3 Fisheries Science/Dairy Technology courses under MAFSU

Educational Qualification:  All the candidates passed/appearing at the qualifying examination i.e. HSC/12th Standard examination or its equivalent examination and having Indian Nationality are eligible for appearing for MHT-CET 2020.

Fee: General: 800/- 
SC,ST,VJ/DT-NT (A), NT (B), NT(NT),NT(D),OBC,SBC,PWD/EWS: 600/-


Date of Examination: 04, 06,07,08,09,10,13,14, 28,29,30,31 July & 03,04,05 August 2020

Last Date of Online Application:   01 June 2020

Official Website: View

Notification: View

Online Application: Apply Online