ठाणे महानगरपालिकेत 495 जागांची भरती


एकूण: 495 

पदाचे नाव & तपशील

 पद क्र.   पदाचे नाव  पद संख्या      
 1 विस्तारक 15
 2 नर्स (जीएनएम) 250
 3 नर्स (एएनएम) 150
 4 वैद्यकीय अधिकारी (एमबीबीएस) 40
 5 वैद्यकीय अधिकारी (आयुर्वेदिक) 40
  एकूण  495

शैक्षणिक पात्रता: 

पद क्र.1: (i) MD/DNB Med/Anesthesia/Critical Care/Chest + IDCCM/MBBS, DA/MBBS, DTCD + IDCCM  (ii) 2-3 वर्षांचा अनुभव 
पद क्र.2: (i) GNM/B.Sc (नर्सिंग)    (ii) 1-2 वर्षांचा अनुभव
पद क्र.3: (i) ANM   (ii) 2-3 वर्षांचा अनुभव
पद क्र.4: (i) MBBS   (ii) 1-2 वर्षांचा अनुभव 
पद क्र.5: (i) BAMS, BUMS, BHMS  (ii) 1-2 वर्षांचा अनुभव

नोकरीचे ठिकाण: ठाणे

फी: फी नाही

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीखः 07 जून 2020

अधिकृत वेबसाइट: पहा

सूचना: पहा

ऑनलाईन अर्ज: ऑनलाईन अर्ज करा

Total: 495 Posts

Name of the Post & Details: 

 Post No.   Name of the Post  No. of Vacancy      
 1Intensivist 15
 2Nurses (GNM) 250
 3Nurses (ANM) 150
 4 Medical Officer (MBBS) 40
 5 Medical Officer (Ayurvedic) 40
 Total 495

Educational Qualification:


Post No.1: (i) MD / DNB Med / Anesthesia / Critical Care / Chest + IDCCM / MBBS, DA / MBBS, DTCD + IDCCM (ii) 2-3 years experience
Post No.2: (i) GNM / B.Sc (Nursing) (ii) 1-2 years experience
Post No.3: (i) ANM (ii) 2-3 years experience
Post No.4: (i) MBBS (ii) 1-2 years experience
Post No.5: (i) BAMS, BUMS, BHMS (ii) 1-2 years experience

Job Location: Thane

Fee: No fee.

Last Date of Online Application: 07 June 2020  

Official Website: View
 
Notification: View

Online Application: Apply Online