उल्हासनगर महानगरपालिकेत विविध जागेची भरती

एकूण: निर्दिष्ट नाही

पदाचे नाव & तपशील: 
 पद क्र पदाचे नाव
 1 वैद्यकीय अधिकारी
 2जीएनएम 
 3 एएनएम
 4 वॉर्ड बॉय

शैक्षणिक पात्रता:
पद क्र .1: एमबीबीएस
पद क्र .2: (i) १२ वी (विज्ञान) (ii) जी.एन.एम.
पद क्र .3: (i) दहावी पास (ii) एएनएम कोर्स
पद क्र .4: एसएससी व एचएससी

वय मर्यादा: 28 मे 2020 पर्यंत 18 ते 38 वर्षे [राखीव वर्ग: 05 वर्षे विश्रांती]

फी: फी नाही

नोकरीचे ठिकाणः उल्हासनगर

मुलाखत व तपशील:

 पद क्र . पदाचे नाव  मुलाखतीची तारीख
 1 वैद्यकीय अधिकारी 01 जून 2020
 2 जीएनएम  02 जून 2020
 3 एएनएम  03 जून 2020
 4 वार्ड बॉय 04 जून 2020

मुलाखतीचे ठिकाणः उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर-3

अधिकृत वेबसाइट: पहा

जाहिरात आणि अर्जाचा फॉर्म: पहाTotal: Not Specified

Name of the Post & Details: 

 Post No. Name of the Post
 1 Medical Officer
 2GNM 
 3 ANM
 4 Ward Boy

Educational Qualification:

Post No.1: MBBS
Post No.2: (i) 12th (Science) (ii) GNM
Post No.3: (i) 10th Pass  (ii) ANM Course
Post No.4: SSC & HSC
Age Limit: 18 to 38 years as on 28 May 2020  [Reserved Category: 05 years Relaxation]

Fee: No fee


 
Job Location: Ulhasnagar

Date of Interview & Details: 

Post No. Name of the Post Date of Interview
 1  Medical Officer 01 June 2020
 2 GNM 02 June 2020
 3 ANM03 June 2020
 4 Ward Boy04 June 2020

Venue of Interview: Ulhasnagar Municipal Corporation, Ulhasnagar-3

Official Website: View

Notification & Application Form: View