खडकी कॅन्टोनमेंट बोर्डात विविध पदांची भरती

एकूण: 29 जागा 

पदाचे नाव & तपशील: 

 पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या
 1 स्त्रीरोगतज्ज्ञ 1
 2 अपघाती वैद्यकीय अधिकारी 1
 3  एक्स-रे तंत्रज्ञ 1
 4 फिजिओथेरपिस्ट 1
 5 डायलिसिस तंत्रज्ञ 2
 6  प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 4
 7 कर्मचारी नर्स 12
 8 फार्मासिस्ट 4
 9 डेटा एंट्री ऑपरेटर 3
  एकूण 29


शैक्षणिक पात्रता:

पद क्र .1: एमएस / डीएनबी (जीन अँड ऑब्स्ट), एमएमसी
पद क्र .2: एमबीबीएस
पद क्र .3: (i) बारावी उत्तीर्ण (ii) एक्स-रे टेक्नीशियन डिप्लोमा
पद क्र .4: बीपीटीएच
पद क्र .5: बी.एससी (डायलिसिस तंत्रज्ञ)
पद क्र .6: बीएससी (पीजीडीएमएलटी) / बीएससी (एमएलटी)
पद क्र .7: जीएनएम / बी.एस.सी.
पद क्र .8: बी. फॅर्म / डी. फार्म
पद क्र .9: (I) पदवीधर (ii) एमएस-सीआयटी

नोकरीचे ठिकाणः पुणे

फी: फी नाही

अर्ज पाठविण्यासाठी पत्ता (ईमेल): cghkcontract@gmail.com

अर्ज कसा करावा: अर्जाची प्रिंट काढून अर्ज भरावा व आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती PDF फॉरमेट मध्ये तयार करून संबंधित ईमेल आयडी वर पाठवा.

अर्ज भरण्याची अंतिम तारीखः1 जून 2020 (4.00 PM)

अधिकृत वेबसाइट: पहा

अर्ज आणि अर्जाचा फॉर्म: पहा


Total: 29 Posts

Name of the Post & Details: 

 Post No. Name of the Post No. of Vacancy
 1Gynecologist 1
 2Casualty Medical Officer 1
 3 X-Ray Technician 1
 4 Physiotherapist 1
 5Dialysis Technician 2
 6  Laboratory Technician 4
 7Staff Nurse 12
 8Pharmacist 4
 9Data Entry Operator 3
  Total 29

Educational Qualification:

Post No.1: MS / DNB (Gyn & Obst), MMC
Post No.2: MBBS
Post No.3: (i) Passed 12th (ii) X-ray Technician Diploma
Post No.4: BPTh
Post No.5: B.Sc (Dialysis Technician)
Post No.6: BSc (PGDMLT) / BSc (MLT)
Post No.7: GNM / B.Sc.
Post No.8: B.Pharm / D.Pharm
Post No.9: (i) Graduate (ii) MS-CIT

Job Location: Pune

Fee: No fee.

Address to Send the Application (Email): cghkcontract@gmail.com

Last Date for Submission of Application Form: 01 Jun 2020 (04:00 PM)

Official Website: View

Notification & Application Form: View